Եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվություններ

 

 

 

2006 թվական                                                                           IV եռամսյակ

 

2007 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2008 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2009 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2010 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2011 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2012 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2013 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2014 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2015 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2016 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2017 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ

 

2018 թվական    I եռամսյակ    II եռամսյակ    III եռամսյակ    IV եռամսյակ