Կազմակերպության կողմից ղեկավարներին և նրանց փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկեր

 

 

Կազմակերպույան կողմից ղեկավարներին և նրանց փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկեր չկան:

 

 

Թարմացվել է 11.07.2016