Մասնակիցներ

 

 

 

 

ԷԿԼՕՖ Հիմնադրամ

 

www.ecdf.org

 

Հիմնադրվել է՝ Հայաստանի Հանրապետությունում

Պետական գրանցման համար՝ 38.160.01351,

Պետական գրանցման վկայականի համար՝ 03Ա054844,

Գտնվելու վայր՝ ք.Էջմիածին, 1101, Հայաստանի Հանրապետություն

ԷԿԼՕՖ Հիմնադրամի բաժնեմասն է՝ 72.8%

 

 

  

 

 

  

 

ԷԿԼՕՖ Միջազգային Հիմնադրամ

 

www.eclof.org

 

Հիմնադրվել է՝ Շվեյցարիայի Համադաշնությունում

Պետական գրանցման համար՝ 00989/1946,

Դաշնային համար՝ CH-660-0028946-2,

Գտնվելու վայր՝ 150 Ֆերնեյի փողոց, 1218 ԼըԳղան-Սակոննեկս, Ժնև, Շվեյցարիայի

Համադաշնություն

ԷԿԼՕՖ Միջազգային Հիմնադրամի բաժնեմասն է՝ 27.2%

 

 

 

 

 

Թարմացվել է 11.07.2016