Կազմակերպության Խորհրդի Անդամների և Ղեկավարների ստացած վարձատրության վերաբերյալ

 

 

Կազմակերպության խորհրդի անդամների և ղեկավարների 2015թ.-ի ընթացքում ստացած վարձատրության վերաբերյալ տեղեկություն:

 

 

 

 

 

 

Թարմացվել է 11.07.2016