Կազմակերպության Խորհրդի Անդամների և Ղեկավարների ստացած վարձատրության վերաբերյալ

                                                          

ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն չունի փոքր բաժնեմասով բաժնետերեր և չի ցանկանում հրապարակել կանոնակարգ 8/03 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը:

 

                                            

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 14.01.2019 11:33