Նշանակալից Մասնակիցներ

 

ԷԿԼՕՖ Հիմնադրամ

Հասցե՝ 1, Ամիրյան փողոց, 0010, ք.Երևան, ՀՀ

Մասնակցություն՝ 73.12%

Գործունեության տեսակ՝ Ոչ Առևտրային Փոխատվական Հիմնադրամ (Ներդրումներ միկրոֆինանսական կազմակերպություններում)

 

ԷԿԼՕՖ Միջազգային Հիմնադրամ

Հասցե՝ ք. Ժնև, Շվեյցարիայի Համադաշնություն

Մասնակցություն՝ 26.88%

Գործունեության տեսակ՝ Ոչ Առևտրային Փոխատվական Հիմնադրամ (Ներդրումներ միկրոֆինանսական կազմակերպություններում)

 

 

 

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 05.10.2020 14:13