Հայտարարություններ

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն պատրաստ է զիջել վարկերի գծով կուտակված տույժ-տուգանքները:

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն հայտարարում է, որ սույն թվականի օգոստոսի 1-ից պատրաստակամ է համագործակցել բոլոր այն ֆիզիկական անձ հաճախորդների հետ, որոնք ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ում ունեն սույն թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ անհուսալի ճանաչված գյուղատնտեսական և սպառողական վարկեր՝ զրոյացնելու (զիջելու) համար այդ վարկերի գծով կուտակված տույժերը և տուգանքները:

Վերը նշված վարկառուները պետք է այցելեն ՝ ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ ներկայացուցչություն կամ Գլխամասային Գրասենյակ՝ կնքելու համար հաշտության կամ վերավարկավորման պայմանագիր, ըստ որի վարկային կազմակերպությունը կզիջի նախկինում կուտակված տույժերն ու տուգանքները, իսկ վարկառուն կպարտավորվի վճարել վարկի մայր գումարը նոր պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 23.11.2018 16:32