Վարկային Մասնագետ Վեդի

ԷԿԼՕՖ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունը հրավիրում է մասնակցելու ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ Վեդի Ներկայացուցչությունում Վարկային Մասնագետի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով հայտարարված մրցույթին։

Նվազագույն մասնագիտական և այլ կարողություններ և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ղեկավարման և կազմակերպման հմտություններ, համապարփակ և լիարժեք հաշվետու լինելու կարողություն
 • Հաճախորդներին պատշաճ սպասարկելու հմտություն
 • Վերլուծական հմտություններ
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ
 • Ճշտապահություն, կարգապահություն, կազմակերպվածություն, թիմային աշխատանքի ունակություն
 • ՏՏ և ՈՒՎԿ գործունեության համար անհրաժեշտ մասնագիտական ծրագրերով աշխատելու կարողություն

Աշխատանքային պարտականություններ 

 • Ապահովում է իրեն ամրագրված համայնքների սպասարկումը`
 • Համայնքային անձնագրի  թարմացում,
 • Սեմինարների կազմակերպում և անցկացում,
 • Վարկային դիմումների ուսումնասիրում,
 • Գրավների և երաշխավորողների ստուգում,
 • Վարկային ծրագրերի սպասարկում,
 • Կատարում է դիմորդների վարկունակության, վարկային ծրագրերի կենսունակության, տեղեկությունների հավաստիության և ապահովվածության վերլուծություն, գնահատում և ներկայացնում է համապատասխան առաջարկություն:
 • Պատրաստում և ներկայացնում է վարկային գործը և պատասխանատու է դրա լիարժեքության համար:
 • Ապահովում է վարկային փաթեթների և գործընթացների իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրումը, ներկայացնում Վարկային Կառավարչին և պատասխանատվություն է կրում դրանց հավաստիության համար:
 • Վերահսկում է վարկերի նպատակային օգտագործումը, ապահովվածությունը:
 • Ապահովում է հաճախորդների վճարումները` ըստ հաստատված ժամանակացույցի:
 • Ապահովում է ամրագրված համայնքներում գտնվող ժամկետանց վարկերի և արտհաշվեկշռի վարկերի հավաքագրումը:
 • Սահմանված հաճախականությամբ և ձևով ներկայացնում է հաշվետվություններ:
 • Ապահովում է ՈւՎԿ կողմից սահմանած աշխատանքային պլանի կատարումը:
 • Պատասխանատվություն է կրում ՈւՎԿ տեխնիկական և այլ միջոցների խնամքով շահագործման և պահպանության համար:
 • Խստիվ պահպանում է առևտրային և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները և կրում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն դրանց հրապարակման, տրամադրման և այլ կերպ երրորդ անձանց հայտնի դարձնելու համար:
 • Կատարում է Գործառնական Տնօրենի և Վարկային Կառավարչի այլ հրահանգներ:
 • Իր պարտականությունների իրականացման ընթացքում առաջնորդվում է ՈւՎԿ Կանոնադրությամբ և ներքին նորմատիվ ակտերով։

 

Դիմել ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը cv@eclof.am հասցեին, նամակի թեմա դաշտում գրելով Վարկային Մասնագետ Վեդի․ 

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն այն դիմորդները, ովքեր կհամապատասխանեն ներկայացված պահանջներին։

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 10 Հունիս 2024թ:

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 27.05.2024 10:22